Samenstelling EUROPA

De volgende personen nemen deel aan het lokale overleg van EUROPA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van werkgeverszijde

  • Mw. E. van Schoten, Lid College van Bestuur EUR
  • Mw. A.M.W. Skidmore-Vencken, directeur HR
  • Mw. L.H. van Steenbergen, ambtelijk secretaris

Personeelsvertegenwoordiging

Externe Vakbondsvertegenwoordigers

Secretaris Personeelsvertegenwoordiging

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen