Samenstelling EUROPA

De volgende personen nemen deel aan het lokale overleg van EUROPA aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Van werkgeverszijde

  • drs. R.M. Ritsema van Eck
  • drs. A.M.W. Skidmore-Vencken, directeur HR
  • A. M. Harmsen MA, ambtelijk secretaris

Personeelsvertegenwoordiging

Externe Vakbondsvertegenwoordigers

Secretaris Personeelsvertegenwoordiging