Leden van de Universiteitsraad

In de Universiteitsraad zitten 12 studenten en 12 personeelsleden, allen gekozen door de universitaire gemeenschap. Zij zijn georganiseerd in een studentengeleding en een personeelsgeleding. 

Bekijk hieronder welke studenten en medewerkers jou nu vertegenwoordigen.

Voorzitter

 • Aleid Barmentlo

  Aleid Barmentlo
  Voorzitter Universiteitsraad

  "Ik ben betrokken bij de inhoud en wil graag veel evenementen op en buiten de campus bezoeken."

Griffier

 • Sharona Lemmen

  Sharona Lemmen - Griffier

  "Mijn kracht ligt in het volgen en vastleggen van procedures voor de Universiteitsraad."

Studentleden

 • Amr Abdullatif

  Amr Abdullatif
  Lid van de CRE-commissie en de FIN-commissie

 • Daniël Adu

  Daniël Adu
  Lid van de CRE-commissie en de IEA-commissie

 • Eva Meier

  Eva Meier
  Voorzitter van de IEA-commissie en lid van de PFO-commissie

 • Florence Schaatsbergen

  Florence Schaatsbergen
  Lid van de CRE-commissie en de IEA-commissie

 • Florian Wijker

  Florian Wijker
  Lid van de PFO-commissie, de FIN-commissie en de Vertrouwenscommissie

 • Gvantsa Garsevanishvili

  Gvantsa Garsevanishvili
  Lid van de PFO-commissie en de IEA-commissie

 • Jitte Dingenouts

  Jitte Dingenouts
  Voorzitter studentengeleding UR, lid van het presidium, lid van de IEA-commissie en CRE-commissie

 • Jordie van der Burgt

  Jordie van der Burgt
  Lid van de PFO-commissie en de IEA-commissie

 • Lennon van Laar

  Lennon van Laar
  Vicevoorzitter PFO-commissie en vice-voorzitter FIN-commissie

 • Nikola Djankov

  Nikola Djankov
  Voorzitter CRE-commissie, lid van het presidium, lid van de IEA-commissie

 • Nizar el Manouzi

  Nizar El Manouzi
  Lid van de CRE-commissie en de FIN-commissie

 • Sumeyye Polat

  Sumeyye Polat
  Lid van de PFO-commissie en de Vertrouwenscommissie

Personeelsgeleding

 • Ben Bode

  Ben Bode
  Voorzitter FIN-commissie, lid van het presidium, lid van de PFO-commissie

 • Bianca Jadoenath

  Bianca Jadoenath
  Lid van de CRE-commissie

 • Clemens Festen

  Clemens Festen
  Voorzitter PFO-commissie, lid van het presidium, lid van de FIN-commissie

 • Emese von Bone

  Emese van Bone
  Lid van de PFO-commissie en de vertrouwenscommissie

 • Frieda Franke

  Frieda Franke
  Lid van de CRE-commissie

 • Jamie van der Klaauw

  Jamie van der Klaauw
  Vicevoorzitter CRE-commissie

 • John Piarelal

  John Piarelal
  Vicevoorzitter IEA-commissie en lid van de PFO-commissie

  "Werkend voor Erasmus School of Health Policy & Management probeer ik er te zijn voor zowel de medewerkers als de studenten van de EUR. Ik zet mij in voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de tevredenheid bij medewerkers. En voor het sociaal welzijn van de studenten van de EUR."

 • John van Wel

  John van Wel
  Voorzitters personeelsgeleding, lid van het presidium, lid van de PFO-commissie en FIN-commissie

 • Judith Wiskie

  Judith Wiskie
  Lid van de CRE-commissie en de Vertrouwenscommissie

 • Marjo Gallé

  Marjo Gallé
  Lid van de PFO-commissie

 • Vladimir Karamychev

  Vladimir Karamychev
  Lid van de CRE-commissie en de FIN-commissie