Ontstaansgeschiedenis

Founders of Erasmus University Rotterdam Landscape

1913 - Nederlandsche Handels-Hoogeschool

De geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat terug naar 1913. Door de sterke ontwikkeling van de handel en de haven was de vraag naar economisch goed onderlegd personeel groot. Een aantal Rotterdamse ondernemers bracht geld bijeen voor de stichting en de instandhouding van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool (NHH), de voorloper van de huidige Erasmus Universiteit Rotterdam.
Dankzij dit particulier initiatief werd - voor het eerst in Nederland - 'economie' als zelfstandige tak van de wetenschap gedoceerd. Vanaf 1916 had de NHH een eigen pand aan de Pieter de Hoochweg.

Rotterdamse ondernemers aan de wieg

De 'founding fathers waren J.A. Ruys, C.A.P. van Stolk en mr. W.C. Mees, hierboven van links naar rechts te zien op een foto van het historische fotoarchief van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

1939 - Nederlandse Economische Hogeschool

In september 1939 vond de eerste naamswijziging plaats. Studenten studeerden tot september 1973 aan de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH). De NEH verwierf wereldnaam met haar onderwijs en onderzoek op het gebied van (bedrijfs-)economie en econometrie, met onder andere Nobelprijswinnaar Jan Tinbergen.

De toenemende complexiteit van de samenleving leidde in de jaren '60 tot de komst van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. In latere decennia volgden Wijsbegeerte, Historische en Kunstwetenschappen en Bedrijfskunde. De huisvesting aan de Pieter de Hoochweg werd veel te krap door de toestroom van studenten. In 1968 verhuisde de NEH naar de nieuwbouw aan de Burg. Oudlaan in Rotterdam-Kralingen.

1966 - Medische Faculteit Rotterdam

Een tweede instelling voor academisch onderwijs diende zich aan in Rotterdam. In 1966 werd van rijkswege de Medische Faculteit Rotterdam ingesteld. De huisvesting verrees naast het Dijkzigtziekenhuis. De faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen vormde samen met het Sophia Kinderziekenhuis en de Daniel den Hoedkliniek het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, en draagt sinds 1 januari 2003 de naam Erasmus MC

1973 - Erasmus Universiteit Rotterdam

In 1973 gingen de Medische Faculteit Rotterdam en Nederlandse Economische Hogeschool samen verder als Erasmus Universiteit Rotterdam – de eerste universiteit in Nederland die is vernoemd naar een persoon, Desiderius Erasmus Roterodamus. Een man dankzij wie de stad ook in de geleerde wereld al eeuwen bekendheid geniet. 

2009 - ISS onderdeel van EUR

Sinds juli 2009 is het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag - toonaangevend op het terrein van ontwikkelingsstudies - onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

2013 - oprichting Erasmus University College

In 2013 is Erasmus University College opgericht.

Centennial room

In de hal voor de aula is de permanente expositie over 100 jaar Erasmus Universiteit gevestigd. Een centrale plaatst is ingeruimd voor Nobelprijswinnaar prof. Jan Tinbergen, met in de vitrine zijn Nobel-onderscheidingen uit 1969.  

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen