Eredoctoraten

De Erasmus Universiteit Rotterdam kent ter gelegenheid van de Dies Natalis regelmatig eredoctoraten toe aan natuurlijke personen wegens uitstekende verdiensten in aan de EUR beoefende wetenschappen.

Eredoctoraten 2018

Debra Satz

 • Debra Satz spreekt tijdens Dies Natalis 2018

  Prof. dr. Debra Satz (Stanford University) ontving een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Dynamics of lnclusive Prosperity’. De Amerikaanse filosoof levert kwalitatief zeer hoogwaardige bijdragen aan een reeks onderzoeksgebieden in haar vakgebied, met name ethiek en sociale en politieke filosofie. Onderwerpen waar Satz zich over buigt zijn onder andere de morele grenzen van markten, de verschillende interpretaties van gelijke kansen en de grondslagen van rationele keuzes. 

George Davey Smith

 • George Davey Smith ontvangt eredoctoraat Dies Natalis 2018

  Prof. dr. George Davey Smith (University of Bristol) ontving een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus lnitiative ‘Smarter Choices for Better Health’. De epidemioloog is één van de belangrijkste en meest vernieuwende onderzoekers ter wereld op het terrein van gezondheidsongelijkheid. Davey Smith past technieken uit de genetische epidemiologie toe in studies naar gezondheidsongelijkheid en naar de gezondheidseffecten van gedrags- en omgevingsfactoren.

Nina Glick-Schiller

 • Nina Glick-Schiller spreekt tijdens Dies Natalis 2018

  Prof. dr. Nina Glick-Schiller (University of Manchester) ontving een eredoctoraat op voordracht van het Erasmus Initiative ‘Vital Cities and citizens’. De antropoloog weet vraagstukken over migratie, identiteit, macht, burgerschap en stedelijke ontwikkeling aan elkaar te koppelen. Op dit terrein geldt Glick-Schiller als een gezaghebbend wetenschapper. Haar meest recente boeken gaan in op het ontwikkelen van migratietheorieën door onderzoek te doen naar de relatie tussen de migrant en de stad.

Laudatio honorary doctor Debra Satz by professor Jack Vromen

Laudatio honorary doctor George Davey Smith by professor Johan Mackenbach

Laudatio honorary doctor Nina Glick-Schiller by professor Inge Hutter

Eredoctoraten uitgereikt in voorgaande jaren

  • prof. Paul Gertier, iBMG
   prof. John P.A, Ioannides, FGG/Erasmus MC

  • prof. Nancy Fraser, FW en ESHCC

  • prof. Steven D. Levitt, ESE
   prof.dr. Cass R. Sunstein, ESL
   prof.dr. Craig J. Calhoun, FSW
   prof.dr. Brian J. Druker, FGG/Erasmus MC
   prof.dr. Philip S. Kitcher, FW
   prof. Arjun Appadurai, ESHCC
   prof.dr. Don C. Hambrick, RSM
   prof.dr. R. Chambers, ISS

  • Prof.dr. Alice H. Eagly, RSM
   Prof.dr. Mike Drummond, iBMG

  • Lord Rodger of Earlsferry, ESL (posthuum)

  • Prof.dr. Geoff Norman, FSW

  • Prof.dr. Daniel Kahneman, ESE

  • Prof.dr. Hau Lee, RSM
   Prof.dr. Sonia Livingstone, FHKW
   Prof.dr. Guido Calabresi, FR

  • Prof.dr. Barry R. Bloom, FGG/Erasmus MC

  • Prof. Jonathan I. Israel, FW
   Prof.dr. Sir Clive W.J. Granger, FEW
   Prof.dr. Arnold Zellner, FEW

  • Prof. Richard H. Thaler, RSM

  • Prof. Howard S. Becker, FHKW

  • Prof.dr. J.P. Olsen, FSW
   Prof.dr. P. Nurse, FGG/Erasmus MC
   Prof.dr. Th.C. Schelling, FEW

  • Prof.dr. Jutta Limbach, FR

  • Prof.dr. P.B. Checkland, FB
   Prof.dr. H.L. Dreyfus, FW
   Prof. A. Cassese, FR
   Prof.dr. P.N.T. Wells, FGG

  • Mr.dr. H.D. Tjeenk Willink, FSW

  • Prof.dr. Sumitro Djojohadikusumo, FEW

  • Prof. R.B. Stewart, FR
   Prof.dr. S.A. Ross, FEW
   Prof.dr. M.E. Porter, FB

  • Dr. R. von Weizsäcker, FHKW

  • Prof.dr. D. Collen, FGG
   Prof.dr. A.C.R. Dreesmann, FB
   Prof.dr. J. Kocka, FHKW
   Mr. G. Marotta, FW
   Prof.dr. Th. van Boven, FR
   Prof.dr. J.N. Bhagwatti, FEW

  • Prof. Ch. Tilly, FSW
   Prof. N.K. Jerne, FGG
   Prof.dr. H. Theil, FEW

  • E. Silva Cimma, FR
   Mr. J.G.L. Reuder, FR
   Dr. Hilda Verweij-Jonker, FSW
   Prof. W. Isard, FEW
   C.A. Oomens, FEW

  • Prof.dr. A. Querido, FGG
   Prof.dr. C.A.G. Wiersma, FGG
   Prof.dr. T. Caspersson, FGG

 • Eredoctoraten ten tijde van de Nederlandse Economische Hogeschool: 

  1973 Prof. H.A. Simon
  1972 Dr. J.J. Polak
  1968 Dr. H.B. Chenery
  1963 Dr. T.C. Koopmans
  1963 Dr. M.W. Holtrop
  1958 Mr. K.P. van der Mandele 'wegens uitzonderlijke verdienste' 
  1954 W.A. Engelbrecht
  1948 P. Rijkens
  1948 W. Drees
  1947 Prof.dr. Th. Limperg
  1946 Lord William Beveridge

 • Eredoctoraat in de handelswetenschap 1928 aan de Rotterdamse bankier G.H. Hintzen (links) en de Eindhovense industrieel A.F. Philips (rechts). foto: collectie historisch fotoarchief EUR

  Sinds de oprichting van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool in 1913 zijn de volgende eredoctoraten in de Handelswetenschappen toegekend en uitgereikt:

  1930 Dr. A.D.A. de Kat Angelino
  1928 A.F. Philips
  1928 G.H. Hintzen
  1922 A.G. Kröller

  • Erasmus MC (voorheen Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen)
  • ESE - Erasmus School of Economics (voorheen Faculteit der Economische Wetenschappen)
  • ESHCC - Erasmus School of History, Culture and Communication (voorheen Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen)
  • ESHPM - Erasmus School of Health Policy & Management (voorheen instituut Beleid en Management Gezondheidszorg)
  • ESL - Erasmus School of Law (voorheen Faculteit der Rechtsgeleerdheid)
  • ESPhil - Erasmus School of Philosophy (voorheen Faculteit der Wijsbegeerte)
  • FB - Faculteit der Bedrijfskunde (nu Rotterdam School of Management, Erasmus University)
  • FGG - Faculteit der Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (nu Erasmus MC)
  • FHKW - Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen (nu Erasmus School of History, Culture and Communication)
  • FR - Faculteit der Rechtsgeleerdheid (nu Erasmus School of Law)
  • FSW - Faculteit der Sociale Wetenschappen (nu Erasmus School of Social and Behavioural Sciences)
  • ESSB - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (voorheen Faculteit der Sociale Wetenschappen)
  • FW - Faculteit der Wijsbegeerte (nu Erasmus School of Philosophy)
  • iBMG - instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (nu Erasmus School of Health Policy & Management)
  • ISS - International Institute of Social Studies
  • RSM - Rotterdam School of Management, Erasmus University (voorheen RSM Erasmus University en Faculteit der Bedrijfskunde)