Afvalmanagement

Current facets (Pre-Master)

Afvalscheiding is inmiddels een normale gang van zaken op de EUR. Onder meer papier en papier en karton, glas, vet, swill, bouw- en sloopafval, witgoed en ICT-afval wordt gescheiden. Toners worden daarnaast decentraal gescheiden.

De ambitie van de Erasmus universiteit is om naar 75% scheiding te gaan in 2020 en de totale hoeveelheid afval te verminderen. Winst is in het bijzonder te behalen door het beter scheiden van restafval. In 2015 is hiervoor beleid gemaakt. Het vergroten van de scheidingsmogelijkheden voor restafval en het verhogen van het bewustzijn over het belang van afvalscheiding zijn de speerpunten van het nieuwe beleid. In het gerenoveerde Sanders gebouw, in de Food Plaza en ook in het Polak gebouw zijn speciale scheidingsbakken opgesteld. Hier worden papier, plastic, gft en restafval ingezameld. Er wordt een plan ontwikkeld om dit campus breed in 2018 in te voeren.

Afvaloverzichten EUR van 2012 tot 2017

Reststroom201220132014201520162017
Papier/karton136,9148,2147,0189,185,787,5
Restafval310,3353,2502,2507,0500,1541,7
Vertrouwelijk papier11,09,320,023,121,528,8
Glas12,28,81,70,60,040,23
Swill6,52,51,618,016,326,2
Wit/bruingoed0,71,40,91,4--
Bouw & sloop1,910,10,00,0--
Elektr(on)isch afval----0,50,96
Folie/kunststoffen---0,41,00,70
Koffiebekers-----2,22
TON479,5533,6673,3739,5625,2688,3
kg/(student+medewerker)23,225,130,532,126,527,5

Peiljaar 1 oktober /31 dec van het jaar n-1

Het scheidingspercentage ligt de laatste jaren rond de 25-30%. Van oudsher wordt papier en karton gescheiden ingezameld. Dit is dan ook de grootste gescheiden reststroom. Sinds 2014 is er het huishoudelijk afval van de studentenhuisvesting bij gekomen. Tevens is door interne verhuizingen veel papier vrij gekomen wat voor een stijging heeft gezorgd in 2015. Kantoormeubilair wordt apart afgevoerd. In het kader van hergebruik is in 2011 meubilair waarnaar intern geen vraag meer was geschonken aan een middelbare school in Roemenië. De retailers op de campus is gevraagd emballage zelf mee terug te nemen. Op de campus komt vrijwel geen gevaarlijk afval vrij. 

Afvalbakken in het Sanders gebouw