Reglementen, richtlijnen en regelingen voor studenten

Richtlijnen en regels
Regelingen Profileringsfonds PDF NL

Regulations Financial Support fund

PDF E

Erkennings- en faciliteitenregeling studentenorganisaties

www NL
Klachtenregeling studenten pdf NL
Klachtenprocedure seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie pdf NL
EUR Complaints Procedure for Undesirable Behaviour (Sexual Harassment, Aggression, Violence, Bullying and Discrimination) pdf EN

Procedurele regels m.b.t. inschrijving bij de EUR (geldig tot 1 juli 2017)

Toelichting

pdf NL

Procedural rules for enrolment at EUR (effective until 1 July 2017)

Explanatory notes

pdf EN

Procedurele regels m.b.t. inschrijving bij de EUR (geldig vanaf 1 juli 2017)

Toelichting

pdf NL

Procedural rules for enrolment at EUR (effective from 1 July 2017)

Explanatory notes

pdf E
Regelingen Topsport voor studenten www NL
Erasmus Charter
   
Gedragscode buitenlandse talen 2003 pdf NL