Beëindigen en weigeren van inschrijving van student

Een bezwarenprocedure van een student van wie de inschrijving vanwege ernstige fraude bij een opleiding door het CvB, op voorstel van de examencommissie, beëindigd werd op basis van artikel 7.12b, tweede lid van de WHW was aanleiding voor de vraag in hoeverre in zo’n situatie een verzoek om inschrijving van betrokkene voor een àndere opleiding aan de EUR zou kunnen worden geweigerd. Welke juridische mogelijkheden zijn beschikbaar voor het weigeren en beëindigen van een inschrijving.

Klik hier voor het volledige document.