Uitspraken 2016

Datum          

Zaaknummer

Examencie.

Onderwerp

Uitspraak

23-11-2015

15.209

ESL

Dispensatie voortgangsvereisten

Ongegrond

18-01-2016

15.216

ESHCC

Individueel studieplan

Ongegrond

18-01-2016

15.224

ESL

BSA

Ongegrond

18-01-2016

15.225

GSK

BSA

Ongegrond

01-02-2016

15.210

GSK

BSA

Ongegrond

01-02-2016

15.226

ESL

Voortgangsvereiste

Ongegrond

22-02-2016

16.007

ESL

Tentamen resultaat

Ongegrond

22-02-2016

16.008

ESL

Fraude

Gegrond

11-03-2016

15.215

GSK

Aanbevelingsbrief en diplomasuplementen 

Ongegrond

11-03-2016

xxxxx

EMC

Geen sprake van besluit examencommissie

Niet-ontvankelijk

14-03-2016

16.011

ESL

Herbeoordeling en vaststelling cijfer

Gegrond

14-03-2016

16.013

ESL

Vaststelling cijfer

Ongegrond

14-03-2016

16.023

ESE

Dispensatie voortgangsvereisten

Ongegrond

07-04-2016

16.066

GSK

Inhoud brief examencommissie

Niet-ontvankelijk

11-04-2016

15.217

GSK

Inhoud diplomasuplementen

Ongegrond

11-04-2016

16.005

GSK

Co-schappen

Ongegrond

11-04-2016

16.048

ESE

Toelating masteropleiding

Ongegrond

11-04-2016

16.056

ESE

Dispensatie vereisten toegang werkcollege

Ongegrond

18-04-2016

15129  (16.002)

ESL

Vrijstelling mastervak

Ongegrond

09-05-2016

16.044

ESL

Verlenging geldigheid behaalde cijfers

Ongegrond

09-05-2016

16.060

ESSB

Herbeoordeling tentamen

Ongegrond

09-05-2016

16.067

BMG

Vrijstelling vak

Ongegrond

30-05-2016

16.065

GSK

Hervatten opleiding

Ongegrond

30-05-2016

16.074

ESE

Toelating masteropleiding

Ongegrond

30-05-2016

16.077

ESE

Toelating masteropleiding

Ongegrond

20-06-2016

16.058

ESL

Tentamen resultaat

Ongegrond

20-06-2016

16.084

ESL

Vrijstelling vak

Ongegrond

20-06-2016

16.092

ESL

Toekenning cijfer

Ongegrond

11-07-2016

16.102 en 16.103

ESL

Toekenning cijfer

Ongegrond

11-07-2016

16.099

IBA

Toelating bacheloropleiding

Ongegrond

11-07-2016

16.087

IBA

Toelating bacheloropleiding

Ongegrond

08-08-2016

16.120

ESE

Toelating masteropleiding

Ongegrond

08-08-2016

16.094

IBA

Toelating bacheloropleiding

Ongegrond

08-08-2016

16.117

IBA

Toelating bacheloropleiding

Ongegrond

08-08-2016

16.123

IBA

Toelating bacheloropleiding

Ongegrond

19-09-2016

16.171

ESE

BSA

Ongegrond

19-09-2016

16.202

ESSB

BSA

Ongegrond

19-09-2016

16.111

RSM

Toelating masteropleiding

Gegrond

03-10-2016

16.176

ESE

BSA

Ongegrond

03-10-2016

16.194

ESE

Toelating masteropleiding

Ongegrond

03-10-2016

16.161

ESSB

Vrijstelling vak

Ongegrond

03-10-2016

16.163

ESSB

Vrijstelling vak

Ongegrond

03-10-2016

16.178

ESSB

BSA

Ongegrond

03-10-2016

16.183

IBMG

Uitstel deadline en behoud tentamenmogelijkheid

Ongegrond

14-10-2016

16.249

ESHPM

Inleverdeadline Advanced Research Methods (ARM)

Gegrond

17-10-2016

16.227

ESE

BSA

Ongegrond

17-10-2016

16.214

ESL

BSA

Ongegrond

24-10-2016

16.148

RSM

Termijn indienen beroepschrift

Niet ontvankelijk

24-10-2016

16.159

RSM

Herkansen cijfer

Ongegrond

24-10-2016

16.235

EMC

BSA

Ongegrond

24-10-2016

16.155

EMC

Masteronderzoek Geneeskunde

Gegrond

24-10-2016

16.232

ESSB

BSA

Gegrond

24-10-2016

16.233

ESHPM

Toelating masteropleiding

Gegrond

31-10-2016

16.223

ESHPM

Toelating masteropleiding

Ongegrond

31-10-2016

16.206

ESHCC

Vrijstelling colloquium doctum

Ongegrond

07-11-2016

16.113

ESL

Tentamen resultaat

Ongegrond

21-11-2016

16.241

ESL

BSA

Gegrond

21-11-2016

16.244

ESL

BSA

Ongegerond

21-11-2016

16.228

EMC

Toelating bacherlor

Ongegrond

21-11-2016

16.210

RSM

Beoordeling cijfer tentamen

Gegrond

5-12-2016

16.247

ESL

BSA

Ongegrond

5-12-2016

16.251

ESE

Termijn indienen beroepschrift

Niet ontvankelijk

5-12-2016

16.250

ESHPM

Beoordeling tentamen

Ongegrond

5-12-2016

16.226

RSM

Toelating extra bonuspunt

Ongegrond